Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Kalendář akcí

Název akce Výzva IROP - eminář k výzvě č. 20: SC 1.2: Nízkoemisní a bezemisní vozidla + výzva č. 21: SC 1.2: Telematika pro veřejnou dopravu
Datum 01.03.2016 -
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Zlínský kraj / Zlín / TIC, budova č. 23, areál Svit, Zlín
Popis akce

Seminář k aktuálním výzvám IROP (Zlín)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie: 


1.3.2016
1.3.2016
TIC, budova č. 23, areál Svit, Zlín
Akce CRR ČR 
IROP - Integrovaný regionální operační program 
Programové období 2014-2020
 

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si Vás ve spolupráci s Eurocentrem Zlín dovoluje pozvat na krajský seminář k IROP, týkající se aktuálně vyhlášených výzev:

Seminář se uskuteční dne 1. března 2016 v prostorách Technologického inovačního centra, budově č.23, areál Svit, Zlín.

Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky a Eurocentra Zlín.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 1. března 2016
  • místo konání: TIC, Zlín
  • upřesnění místa konání: budova č.23, areál Svit

Účastníkům doporučujeme seznámit se s vydanými Specifickými pravidly k výzvě  č.20 a 22.

Pro bližší informace kontaktujte:

 

Specifikace výzvy č. 20 

VÝZVA Č. 20 NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program
 
Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 
Investiční priorita:06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
 
Oprávnění žadatelé:Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu:21. 1. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 1. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu:29. 7. 2016
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 21. ledna 2016 20. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,15 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 67,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. ledna 2016 a ukončen 29. července 2016.
Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. října 2018.
 
Specifikace výzvy č. 22 
 

VÝZVA Č. 22 TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Operační program:06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 
Investiční priorita:06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
 
Oprávnění žadatelé:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu:11. 2. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu:22. 2. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu:30. 6. 2016
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 11. února 2016 výzvu č. 22  k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Podpora ve 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ je zaměřena na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech; zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo veřejné drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 174,25 mil. Kč. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 50 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 5 mil. Kč.
 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 22. února 2016 do 30. června 2016.  Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  30. června 2019.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty