Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Simulace jednání EU: workshop ve Zlíně

V pátek 2. prosince 2011 se bude v v budově Technologického inovačního centra ve Zlíně  (9-14 hodin) konat další ze série regionálních workshopů, které simulují jednání evropských institucí pro středoškolské studenty. Tématem tohoto setkání bude sdělení o Evropské agendě pro integraci - jak využít potenciál migrace? Workshopy jsou společným projektem Asociace pro mezinárodní otázky a Zastoupení Evropské komise v ČR.

 

V pátek 2. prosince 2011 se bude v v budově Technologického inovačního centra ve Zlíně konat další ze série regionálních workshopů, které simulují jednání evropských institucí pro středoškolské studenty. Tématem tohoto setkání bude sdělení o Evropské agendě pro integraci - jak využít potenciál migrace? Workshopy jsou společným projektem Asociace pro mezinárodní otázky a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Regionální workshopy – simulace jednání Evropských institucí pro středoškolské studenty – jsou společným projektem Zastoupení Evropské komise a Asociace pro mezinárodní otázky.

V průběhu roku 2011 sedm workshopů pro studenty středních škol. Workshopy jsou pro středoškoláky příležitostí blíže se seznámit s fungováním institucí Evropské unie a jejich rozhodovacích procesů formou zážitkového učení – simulace jednání Evropského parlamentu a Evropské rady.

Workshopy se budou konat v Ostravě, Zlíně, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové a Kladně. Každý workshop má specifické téma, které bude ilustrováno relevantním návrhem evropské legislativy nebo komunikačním dokumentem Evropské komise, o němž se jedná. Na jednotlivé workshopy je možné se přihlásit zasláním e-mailu s kontaktími údaji.  


 

Proč se přihlásit?
Vše za jediný den

  • Zahrnuje instruktážní přednášku o legislativním procesu EU a legislativním návrhu, o němž studenti budou jednat, dále vás budou čekat dva bloky simulací rozhodování a nakonec diskuze s osobností zabývající se legislativním procesem institucí a / nebo předmětem jednání.

Evropské rozhodování od začátku do konce

  • Na rozdíl od mnoha jiných simulací či her, pokrývá nᚠworkshop podstatu celého legislativního procesu - jednání obou zákonodárných institucí, Evropského parlamentu (Výboru EP) i Rady EU (ministrů), a také jejich vzájemného vyjednávání (tzv. trialogu). Studenti vystupují v rolích poslanců Evropského parlamentu, ministrů členských států nebo zástupců Komise.

Jak v Bruselu, tak i u nás

  • Předmětem jednání je vždy konkrétní legislativní návrh nebo komunikační dokument v Komise, u kterého se očekává, že do legislativního návrhu vyústí;
  • studenti budou v rámci simulací diskutovat zejména o těch bodech, které jsou problematické či sporné i při jednání ve skutečných Evropských institucích.

Když v Bruselu, tak i u nás

  • Probíraný dokument je aktuální, tj. rozhodování o něm v Evropských institucích právě probíhá;
  • probíraný dokument je vysoce relevantní pro Českou republiku, běžný život občanů nebo pro mladou generaci.

Full servis ;-)

  • Studentům budou mailem zaslány všechny materiály, včetně podkladů k evropskému legislativnímu procesu, shrnutí projednávaného dokumentu a jeho sporných bodů, pravidel simulací atd.;
  • všichni delegáti obdrží certifikát účasti;
  • studentům, kteří se zúčastní simulace budou hrazeny náklady na cestovné a poskytnuto občerstvení.

Sérii regionálních workshopů – simulací jednání Evropských institucí organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky. Partnerem projektu je sí Eurocenter a sí regionálních informačních středisek EuropeDirect.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty