Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Akce Eurocentra

Kalendář akcí

Název akce Staň se na den europoslancem a ministrem Rady EU
Datum 31.10.2012 10:30 - 14:30
Typ akce Ostatní
Místo akce Kraj Vysočina / Jihlava / Administrativní a školící centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Popis akceChceš se dozvědět, jak fungují instituce Evropské unie? Chceš si vyzkoušet roli diplomata a prosazovat zájmy svých voličů a členských států EU? Pokud ano, přijmi naše pozvání k účasti na projektu "Staň se na den tvůrcem evropské politiky". Jedná se o simulaci jednání nejdůležitějších institucí EU - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU - pro studenty středních škol v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. V celostátním kole se hraje o cestu do Bruselu, tak neváhej a přihlas sebe i svůj tým.

Eurocentrum Brno a Eurocentrum Jihlava si Vás dovolují pozvat na simulaci jednání hlavních institucí Evropské unie pro studenty středních škol z Jihomoravského kraje a z kraje Vysočina.


STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

na téma

Mezinárodní smlouva ACTA – naše práva při stahování dat z internetu

V regionálním kole budou odměněni celkem tři nejlepší týmy, přičemž výherci postoupí do listopadového celostátního kola, v němž mohou získat jako hlavní cenu letecký zájezd do Bruselu spojený s prohlídkou unijních institucí. V průběhu celé simulace bude studentům zajištěno občerstvení.

 

KDY:31. října 2012, 10:30 - 14:30 hod.
KDE:Administrativní a školící centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

 


Dokumenty ke stažení:


Program simulace institucí EU ke stažení (pdf)

Jednací řád ke stažení. (pdf)


JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU?

Vytvořte tří členný tým (počet týmů za jednu školu není omezen) a rozdělte si role v týmu (1 europoslanec - Výbor Evropského parlamentu, 1 ministr průmyslu a obchodu - Rada EU, 1 asistent ministra).

Zaregistrujte svůj tým nejpozději do 26. 10. 2012 na email eurocentrum.brno@euroskop.cz.
Registraci týmu provádí vždy jeden člen týmu, kterému poté registraci potvrdíme na uvedený email a zašleme podklady k simulaci. Nezapomeňte uvést veškeré údaje o všech členech týmu - dle pokynů při registraci viz níže.

Pokyny k registraci týmů:

- registraci provádí vždy jeden člen týmu;
- uveďte název školy;
- uveďte jména všech členů týmů + emailové kontakty + role, které budou reprezentovat;
- uveďte členský stát eurozóny, který hodláte zastupovat (uveďte tři členské státy eurozóny od 1 do 3 - přičemž nejvyšší priorita je číslo 1 - po registraci Vám bude členský stát eurozóny přiřazen na email)
- po úspěšné registraci týmu obdržíte na email potvrzení registrace společně se zasláním podkladů k simulaci.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Simulace jednání institucí EU pokrývá podstatu celého legislativního procesu - jednání obou zákonodárných institucí, Evropského parlamentu (Výboru EP) i Rady EU (ministrů), a také jejich vzájemného vyjednávání (tzv. trialogu). Studenti vystupují v rolích poslanců Evropského parlamentu nebo ministrů členských států.

Simulace jednání institucí EU bude probíhat ve třech hlavních rozhodovacích institucích EU:

1. Evropské komisi (odborná porota)
2. Evropském parlamentu (Hospodářský a měnový výbor),
3. Radě EU pro pro spravedlnost a vnitřní věci.


Evropskou komisi bude představovat odborná porota složená ze zástupců regionálních Eurocenter (EC Jihlava a EC Brno). Evropská komise předloží Evropskému parlamentu (EP) a Radě EU návrh legislativního aktu, o kterém bude jednat a hlasovat Výbor EP a Rada EU.

Předmětem jednání je vždy konkrétní legislativní návrh nebo komunikační dokument Komise, u kterého se očekává, že do legislativního návrhu vyústí. Studenti budou v rámci simulací diskutovat zejména o těch bodech, které jsou problematické či sporné i při jednání ve skutečných Evropských institucích.

Tým studentů budou tvořit dvě osoby:

1. Europoslanec - bude zastupovat evropskou politickou frakci v EP v Hospodářském a měnovém výboru EP (evropská politická frakce mu bude přidělena Eurocentrem po registraci týmu)
2. Ministr průmyslu a obchodu za daný členský stát - zasedne společně s se svým asistentem, který bude zodpovědný za přípravu stanoviska a vyjednávání
Full servis:

Full servis:

- Studentům budou mailem zaslány všechny materiály, včetně podkladů k tématu simulace, pravidel simulace atd.;
- Během simulace bude pro účastníky zajištěno občerstvení.

Ceny pro vítěze:


Z regionálního kola postoupí vítězný tým do kola celostátního, které se bude konat v listopadu v Praze. Hlavní cenou pro vítězné tři týmy celostátního kola je letecká cesta do Bruselu spojená s prohlídkou institucí EU a možností setkání s jejich zástupci. Cesta se uskuteční v prosinci roku 2012. Pro první 3 týmy regionálního kola jsou připraveny věcné ceny.

Simulace jednání evropských institucí organizuje Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Organizaci projektu zajišuje sí regionálních Eurocenter a sí regionálních informačních středisek Europe Direct.

 

Pro případné dotazy k projektu se můžete obracet přímo na pracovníka Eurocentra Brno na email belka@euroskop.cz

Budeme se opět těšit na setkání a bohatou diskuzi.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty