Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Akce Eurocentra

Kalendář akcí

Název akce SEMINÁŘ EU A MY „50+“
Datum 05.03.2012 09:00 - 16:30
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Kraj Vysočina / Jihlava / Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57 , 587 33 Jihlava
Popis akceNejrůznější aspekty členství České republiky v EU potkávají občany České republiky téměř na každém kroku. Zatímco ti mladší se o nich učí ve škole a na univerzitě, starší generace tuto možnost neměla. Proto se Zastoupení Evropské komise v České republice, ve spolupráci s informačními středisky Eurocentry Úřadu vlády ČR a Europe Direct, rozhodlo zorganizovat, v rámci Evropského roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, sérii stimulujících seminářů pro občany nad 50 let.

POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ EU A MY „50+" VE VAŠEM KRAJI

DOKUMENT EVROPSKÉ UNIE - STRATEGIE EU 2020 JAKO NÁSTROJ ZMĚNY V MÍSTNÍM PROSTŘEDÍ!

POZNÁNÍ, DISKUZE A SOUT̎NÍ ZÁBAVNÝ KVÍZ
(VÝHERCE NAVŠTÍVÍ BRUSEL V RÁMCI EVROPSKÉHO ROKU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY)


 
Program semináře vychází z dokumentu Evropské unie - Strategie EU 2020, ale taky z aktivit plánovaných v ČR v rámci Evropského roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jeho cílem je zvýšit povědomí cílové skupiny o dění v EU a podpořit diskuzi na evropská témata v regionu.
 
Účastníci semináře získají informace o možnostech vzdělávání a rekvalifikací, o projektech podpořených z fondů Evropské unie a zaměřených na věkovou kategorii 50+, seznámí se s programem Evropského roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity v jejich kraji a dozví se, jak získat dlaší informace o EU a jejích politikách a činnostech. 
 

 


Datum konání: 05. 03. 2012
(příchod 09:00h - 09:30h)
Místo konání: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57 , 587 33 Jihlava
 


Účast na semináři je bezplatná, občerstvení v průběhu konání semináře zajištěno.
 
 

Program:

09:25 Přivítání účastníků zástupcem kraje Vysočina
Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje pro oblast regionálního rozvoje
09:30 Zastoupení Evropské komise v ČR - Strategie EU 2020 – nástroj změny v místním prostředí
Viktor Vagner, Oddělení Komunikace, Zastoupení Evropské komise v ČR
  
10:30 Přestávka na kávu
10:00 MPSV ČR – Evropský rok Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity - rok 2012 v České republice
PhDr. Lenka Bočková, Oddělení politiky sociálního začleňování, MPSV ČR
10:30 MPSV ČR – informační panel – pozvánka do diskuze
Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra MPSV ČR, Sekce pro sociální začleňování a rovné příležitosti
11:30 Přestávka na občerstvení
12:30 Eurocentrum – Úřad vlády ČR a MMR ČR - zdroj informací o EU a možnostech čerpání z fondů EU
Martin Fišer; Eurocentrum Jihlava – EU a MY “50+“
13:00 Europe Direct Jihlava – jsme tu pro vás (informace, podklady, brožury k otázkám o EU)
Ing. Zdeňka Škarková, Europe Direct Jihlava
13:15 NAEP Programy LLP – Grundtvig
Mgr. Petra Krňanská, Programy Grundtvig, DZS - NAEP
13:45 Prezentace výsledků dobré praxe – Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
Mgr. Ilona Štorová, vedoucí projektu „Strategie Age Managementu v České republice“
14:00 Mix příkladů dobré praxe – informační panel – pozvánka do diskuze
Mgr. et Bc. Petr Krčál, člen kraje Vysočina pro oblast sociálních záležitostí
RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu, Brusel
14:45 Přestávka na kávu, pokračování diskuze
15:00 Vyplnění odpovědí do soutěžního kvízu, průvodce informačními materiály o EU
15:30-16:30 Závěr semináře, odkazy, dotazy na přednášející, networking.

Vzhledem k omezené kapacitě Vás prosíme o včasné a závazné potvrzení účasti na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu. Pro Vaši dispozici je také telefonní číslo 739 356 856.
 

Těšíme se na Vaši aktivní účast.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty