Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Nové pravidla pro řidiče nákladních vozidel

Euroskop

Členové výboru pro dopravu a cestovní ruch schválili balíček opatření v oblasti mobility o pracovních podmínkách řidičů, přístupu na trh nákladní dopravy a lepším prosazování pravidel. Schválení nový pravidel znamená větší vyváženost mezi pracovními podmínkami řidičů a svobodou dopravců poskytovat přeshraniční služby. Balíček, který se vyjednával tři roky, musí ještě formálně odklepnout na plenárních zasedáních Evropský parlament a rada, změny se však již neočekávají.

Schválení balíčku mobility přinese ukončení nerovnoměrného uplatňování pravidel mezi členskými státy a tím i usnadní pracovní podmínky řidičů, včetně těch sociálních. Finský ministr dopravy a komunikací a zároveň předseda Rady uvedl, že pracovní podmínky se musí stát atraktivnějšími a zároveň se musí vytvořit harmonizovanější a pevné podmínky pro podnikání dopravních společností. Sem často spadají i malé a střední podniky.

Pravidla zlepší pracovní a sociální podmínky řidičů a zatraktivní jejich práci.

Neměnná zůstanou pravidla týkající se pracovní doby řidičů, a to včetně doby na odpočinek. Změna přichází v oblasti rozvržení pracovní doby tak, aby řidiči mohli trávit více času doma. Řidiči budou mít právo vracet se domů každé tři nebo čtyři týdny podle rozvrhu jejich pracovní doby. Mimo vozidlo musejí řidiči strávit minimálně 45 hodin týdně a pokud se řidič rozhodne trávit tuto dobu určenou pro odpočinek mimo domov, ubytování musí být uhrazeno zaměstnavatelem. Komise plánuje pro řidiče výstavbu a využívání bezpečných parkovacích ploch, kterou mohou řidiči vyhledat pomocí internetové stránky.

Odpočinek mimo domov musí uhradit zaměstnavatel.


Pravidla pro vysílaní řidičů nově určují, že pokud je přepravní činnost organizována tak, že spojitost mezi prací řidiče a zemí usazení zůstala nedotčena, bude řidič z působnosti pravidel pro vysílání pracovníku vyňat, tzn. že jsou z působnosti těchto pravidel vyňaty dvoustranné přepravní činnosti. Řidiči tak budou těšit ze zásady stejných odměn za stejnou práci na stejném místě. Pro zajištění rovných podmínek mezi provozovateli užívajících různá vozidla budou pravidla (přístup na evropský trh silniční nákladní dopravy a pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku) rozšířena na dodávky používané v mezinár. dopravě s přechodným obdobím 21 měsíců pro dozor nad trhem a do poloviny roku 2026 pro tachografy a pravidla pro dobu odpočinku.

Povinné inteligentní tachometry od roku 2023


Akcent je také na boj proti společnostem s fiktivním sídlem. Reforma nově zužuje vazbu mezi místem usazení provozovatele dopravy a jeho činností. Jednou za dobu osmi týdnů se budou muset nákladní automobily vrátit do provozovny společnosti. Aby bylo možné vymáhat tyto pravidla, bude zavedena druhá verze inteligentního tachografu. Ten bude plnit tyto funkce automaticky. V povinné výbavě pro nákladní automobily se tyto inteligentní tachometry objeví v roce 2023. Vozidla s analogovým/digitálním tachografem budou muset být povinně vybavena do prosince roku 2024 a vozidla s inteligentním tachometrem první verze do roku 2025.

Autor: David Březina
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty